Palliatieve zorg, voor u en uw naasten

Wanneer iemand ziek is en niet meer beter wordt, ontstaan er veel vragen. Dan is het belangrijk dat de zieke en diens naasten weten wat er mogelijk is op het gebied van passende zorg. Het e-book palliatieve zorg van Patiëntenfederatie Nederland kan in die situatie uitkomst bieden.
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarnaast een website waar belangrijke informatie over palliatieve zorg te vinden is: www.overpalliatievezorg.nl.