Een gulle gift

Enkele maanden voor de viering van het 40 jarig-bestaan moest Buurt- en BelangenVereniging Noorderpark (BBVN) in Assen noodgedwongen stoppen met al haar activiteiten. Reden hiervoor was dat er geen nieuwe bestuursleden te vinden waren.

Nadat alles keurig was afgerond, was er nog maar één actiepunt: het vinden van een goed doel voor het geld dat nog in kas was. Hospice Het Alteveer is deze eer te beurt gevallen.

Namens BBVN hebben de heren Stoppels en Ottens onlangs een cheque ter waarde € 300,15 overhandigd aan Ricarda de Jong Posthumus, coördinator.
Namens het hospice HEEL VEEL DANK !