Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe (VTZD)

 VTZD wil ‘er zijn’ als de zorg voor een naaste in de laatste levensfase te zwaar wordt

Veel mensen geven er de voorkeur aan om thuis te sterven. Gelukkig is dat vaak mogelijk omdat er dan voldoende professionele medische en verpleegkundige zorg geboden kan worden. Daarnaast wordt er ook een grote inzet verwacht van familie, vrienden en kennissen.

Wanneer er onvoldoende mantelzorg beschikbaar is of overbelast raakt kan een vrijwilliger van VTZD zorgen voor aanvulling en ondersteuning. Vrijwilligers van de VTZD steunen de mantelzorgers en verlichten hun last. De hulp kan praktisch zijn, zoals waken, de zieke geregeld wat verfrissen of de naastbetrokkenen aflossen aan het ziekbed. Maar er is ook aandacht voor luisteren of samen praten; ER ZIJN

Wilt u een hulpvraag indienen, of wilt u meer informatie ontvangen of een afspraak maken?  De vrijwilligers en coördinatoren maken graag tijd.

telefoon nummer:  06 12 99 00 99