Laatste nieuws en nieuwsbrief

Nieuwbouw hospice
De werkzaamheden bestaan op dit moment nog uit voorbereidingen. Eén van de bijgebouwen bij het pand wordt gesloopt en door vandalisme is er schade aan het bestaande gebouw. Eerst dus opruimen, herstellen en dan starten. Er is nu nog weinig te zien vanaf de openbare weg; dat wordt anders als begin 2021 de nieuwbouw begint.

Coronamaatregelen
Wij beperken – in overleg met onze gasten – bezoek van familie en vrienden, om zoveel mogelijk de ‘houd-afstand-richtlijn’ van het RIVM te kunnen opvolgen. Wij rekenen daarbij op ieders begrip. Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator, op maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van het hospice verschijnt vier maal per jaar. Vrijwilligers, bestuursleden, gasten en hun familie vertellen over de dagelijkse gang van zaken in en om het hospice. De nieuwsbrief wordt verspreid onder de vrijwilligers, de ‘vrienden van het hospice’ en de huisartsenpraktijken en gemeentebesturen in Noord- en Midden-Drenthe.

nieuwsbrief winter’20

nieuwsbrief herfst’20

nieuwsbrief zomer ’20

hospice nieuwsbrief lente ’20