Laatste nieuws en nieuwsbrief

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van het hospice verschijnt vier maal per jaar. Vrijwilligers, bestuursleden, gasten en hun familie vertellen over de dagelijkse gang van zaken in en om het hospice. De nieuwsbrief wordt verspreid onder de vrijwilligers, de ‘vrienden van het hospice’ en de huisartsenpraktijken en gemeentebesturen in Noord- en Midden-Drenthe.

Roparun
Voor mensen in de laatste levensfase is samenzijn niet altijd meer vanzelfsprekend. Voor zorg aan bed is een verstelbare hoog-laagbed nodig. Een hulpmiddel met belangrijke voordelen, maar ook slechts plaats voor één persoon. Het koppelbed maakt ruimte voor een dierbare dichtbij. Vertrouwd, van grote waarde en eigenlijk zo gewoon . . .
Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam om geld in te zamelen voor projecten die het leven van mensen met kanker kunnen veraangenamen. De vier deelnemende teams uit Drenthe willen dit jaar tijdens de 28e Roparun aandacht vragen voor een specifiek doel, koppelbedden voor zorginstellingen zoals het hospice.
Een koppelbed is een logeerbed dat van een eenpersoons hoog-laagbed in een handomdraai een volwaardig tweepersoonsbed maakt. Zo kan een naaste nog steeds fysiek dichtbij zijn. Net als thuis een hand kunnen vasthouden, tegen elkaar aankruipen . . .