Nieuws

Digitale nieuwsbrief
De nieuwsbrief van het hospice verschijnt enkele malen per jaar en praat de lezers bij over de actualiteit in en om ons hospice. Deze nieuwsbrief wordt per mail toegezonden.

Aanmelden nieuwsbrief

Voorlichting over het hospice
Voor informatie over palliatieve terminale zorg en de mogelijkheden van het hospice kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met de coördinator. Voor groepen bestaat de mogelijkheid een van de coördinatoren uit te nodigen voor een lezing of een informatiebijeenkomst. Daarnaast zal ons hospice zo veel mogelijk vertegenwoordigd zijn op informatiemarkten en dergelijke.