Corona-informatie

Alle informatie over corona vindt je voorlopig op deze extra pagina.

Corona-maatregelen (31 maart)

Het coronavirus doet veel met ons allemaal. Alles waarvan we dachten dat het vanzelfsprekend was, lijkt nu onzeker. De hele situatie vraagt veel van ons allemaal. We proberen er samen het beste van te maken; laten we goed naar elkaar omkijken.
De maatregelen die tot nu toe zijn genomen zijn aangescherpt.

Gasten (en bezoek):
• gasten blijven zoveel mogelijk op hun kamer:
– bezoek is toegestaan door slechts 2 personen per dag per gast, zoveel mogelijk beperkt tot naaste familie
– de gast mag, als er gelegenheid is, naar buiten voor een wandeling in rolstoel met een vrijwilliger of familie
– bezoek wordt verzocht onze handhygiënische maatregelen in acht te nemen
• op elke deur hangt een instructiekaart (RIVM richtlijnen)
• overdracht vindt 1 op 1 plaats (zie hieronder)
• extra taken per dienst (zie hieronder)

Inzet vrijwilligers:
Omdat niet is te overzien in hoeverre vrijwilligers inzetbaar blijven, wordt met ingang van 6 april overgegaan naar drie diensten per dag: van 07.00-12.00 u, van 12.00-18.00 u en van 18.00-23.00 u.
De dienst van 15.00-19.00 u vervalt dus en wordt in het rooster geblokkeerd, maar blijft wel zichtbaar. Wie in de problemen komt door de nieuwe roostertijden, kan zich bij de coördinator melden.

Inzet Icare:
De Icare-medewerkers die in het hospice werken, zijn ook werkzaam in de wijk. De hygiënemaatregelen zijn echter heel streng en bovendien komen de teamleden die in het hospice werken niet bij coronapatiënten. Icare heeft aparte coronaroutes met een speciaal team. Dit team gaat naar de coronapatiënten en naar de patiënten die verdacht worden van corona.

Bijzondere situaties:
Als een gast stervende is kan een uitzondering gemaakt worden op de geldende bezoekregeling, uitsluitend voor directe familieleden. Extra bezoek wordt buitenom naar de kamer geleid, via de terrassen. Zij blijven op de kamer, koffie en thee wordt voor de deur van de gastenkamer gezet.

Er is een opnamestop voor nieuwe gasten. We kunnen geen hospicezorg bieden aan gasten die een coronabesmetting hebben. Een gast bij wie corona wordt vastgesteld, wordt zo snel mogelijk overgeplaatst.

Aandachtspunten voor vrijwilligers:
• Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts.
• Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, ben je genezen en kun je anderen niet meer besmetten.
• Was je handen regelmatig met water en zeep (geen sieraden om).
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig) en was vervolgens je handen.
• Schud geen handen.
• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, ook bij de overdracht en gezamenlijke momenten aan de koffietafel.

Extra taken:
• Overdragen doen we 1 op 1, met slechts 1 collega van de beide diensten, in de familiekamer.
• Verdeel de gasten, zodat deze zoveel mogelijk 1 vrijwilliger ziet.
• Aan het eind van je dienst:
– reinig je met een doekje en een gewoon schoonmaakmiddel:
 de rapportagemap en de telefoon
 zoveel mogelijk klinken, knopjes en handvatten
 tafelvlakken en leuningen
– controleer je de desinfectans bij de voordeur en in de keuken
– controleer je de aanwezigheid van voldoende zeep en papieren handdoekjes op de kamers, toilet en in de keuken
– maak je de handdoekafvalemmers leeg en was je hierna telkens je handen

Veel zaken om over na te denken, waar vragen over kunnen zijn of waar je tegenaan kunt lopen. De coördinatoren zijn er voor jullie, bespreek je vragen en onzekerheden met hen.

 

Waardering door het bestuur
Het hospicebestuur heeft als blijk van waardering voor de inzet een prachtig bloemstuk laten bezorgen in het hospice. Ook onze gasten hebben een mooi bloemstuk gekregen.
In de mail heeft iedereen ook een brief van het bestuur ontvangen.

Trots op onze vrijwilligers
Met elkaar beleven wij heel bijzondere tijden. Alles rondom het corona-virus heeft grote impact op ons dagelijks leven. Veel vertrouwde activiteiten vallen weg, onzekerheid komt daarvoor in de plaats. Meer dan ooit voelen wij de betrokkenheid en verbondenheid en het begrip voor elkaar en het hospice.
Wij denken aan de vrijwilligers die er nu voor moeten kiezen om thuis te blijven, om zo zichzelf en/of familieleden zoveel mogelijk te beschermen. Er is alle begrip voor jullie keuze. Wij weten dat jullie gedachten vaak in het hospice zijn.

Ook hebben we begrip voor de vrijwilligers die niet in het hospice kunnen werken omdat de werkgever van ze vraagt maar op 1 werkplek aanwezig te zijn. Vrijwilligers die verkouden zijn of andere klachten hebben moeten nu extra alert zijn en niet naar het hospice gaan. Soms is het lastig om die keus te moeten maken, omdat je gevoel zegt dat je graag wilt helpen. Maar je helpt juist jezelf en ons door thuis te blijven.
Het is fijn te ervaren dat de vrijwilligers die wel kunnen werken heel flexibel zijn. Openstaande diensten worden snel weer ingevuld. Iedereen is bereid zich extra in te zetten. Menigeen denkt mee over eventuele oplossingen op de langere termijn. Het wij-gevoel is volop aanwezig. De zorg voor onze gasten gaat gewoon door.

Wij zijn trots op jullie en dankbaar dat we met jullie mogen samenwerken!

Richtlijnen

VPTZ Nederland volgt de ontwikkelingen over het Coronavirus op de voet en heeft contact met het RIVM om een en ander af te stemmen. Het advies is om als VPTZ-organisaties de richtlijnen van het RIVM te volgen. Dat geldt ook voor de extra maatregelen die op 12 maart 2020 zijn ingevoerd door de overheid.
De belangrijkste nieuwe maatregelen zijn:
• Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact, bel pas met huisarts als klachten verergeren.
• Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
• Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
• Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht
om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
• Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. Reis niet naar het buitenland.
• Goede hygiëne draagt bij aan het voorkomen van besmetting:
– was je handen regelmatig en goed
– hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
– gebruik papieren zakdoekjes
– schud geen handen
De kans op besmetting met het Coronavirus is nog steeds erg klein. Maar, voel je je niet lekker, handel dan eerst zoals je altijd doet in gevallen van griep en verkoudheid. Ben je echter in contact geweest met mensen die besmet zijn, houd dan je gezondheid goed in de gaten. Twijfel je over je gezondheid, neem dan contact op met je huisarts of de GGD.

Extra interne maatregelen

  • Laat de vaatwasser altijd op de maximale temperatuur draaien, geen kort programma meer gebruiken.
  • Verdeel de taken verdelen, sta dus bijvoorbeeld niet samen in de keuken op hetzelfde moment. Bewaar afstand van elkaar.
  • Bij de voordeur staat handenalcohol, gebruik dit bij binnenkomst en weggaan. Alcoholgebruik is extra en niet ter vervanging van het handen wassen, dat blijft het belangrijkst.
  • In het hospice nemen we, naast de gebruikelijke schoonmaak- en hygiëneregels, extra maatregelen. De huishoudelijke dienst voert extra schoonmaakactiviteiten uit bij de toiletten, trapleuning en deurkrukken.