ANBI-gegevens

Algemeen:
Stichting Hospice Noord- en Midden-Drenthe
is gevestigd aan de Burgemeester Agterstraat 3, 9403 EW Assen.
Telefoon: 0592 30 00 56

Banknummer: NL96 RABO 0310 1235 26

Inschrijving Kamer van Koophandel Noord Nederland te Groningen, nummer 04072745

Ingeschreven in het register Algemeen Nut Beogende instellingen, ANBI nummer 813746164

Doelstelling:
Het bieden van opvang en begeleiden van mensen in de stervensfase zodat zij op een waardige wijze afscheid kunnen nemen van het leven. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijk door het verwerven van fondsen en passende huisvesting en het aantrekken van deskundig personeel en vrijwilligers.

Bestuur:
de heer P. Gorter, voorzitter
mevrouw H. van Heek, secretaris, secretariaat@hospice-assen.nl
de heer M. Bloemsma, penningmeester
de heer P. Nijkrake, werkgeverschap en vrijwilligerszaken
de heer F. van Soest, zorg- en medisch zaken
de heer H. Ploegmakers, bouwzaken

Beleid:
Het hospice is een bijna-thuis-huis voor de gasten in de laatste levensfase. Wanneer de verzorging thuis niet meer mogelijk is en het ziekenhuis niet noodzakelijk, biedt het hospice een uitstekend alternatief. De bijdrage voor de kosten van verzorging in het hospice zijn voor de gast € 45.- per dag.  De opname van de gast wordt niet bepaald door en is niet afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de op te nemen gast, maar wordt bepaald door de medische indicatie. Minvermogende gasten kunnen een beroep op het noodfonds minderdraagkrachtigen.

Met de Stichting Vrienden van het Hospice wordt gewerkt aan promotie en fondswerving voor bijdragen aan noden van het hospice.

Jaarcijfers Hospice 2019