ANBI-gegevens

Algemeen:
Stichting Hospice Noord- en Midden-Drenthe
is gevestigd in Assen, 9403 EW, aan de Burgemeester Agterstraat 3.
Telefoon: 0592-30 00 56

Banknummer: NL96 RABO 0310 1235 26

Inschrijving Kamer van Koophandel Noord Nederland te Groningen, nummer 04072745

Ingeschreven in het register Algemeen Nut Beogende instellingen, ANBI nummer 813746164

Doelstelling:
Het bieden van opvang en begeleiden van mensen in de stervensfase zodat zij op een waardige wijze afscheid kunnen nemen van het leven. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijk door het verwerven van fondsen en passende huisvesting en het aantrekken van deskundig personeel en vrijwilligers.

BESTUUR:
Voorzitter:
I. van Leeuwen (v)
Anreperstraat 192
9401  LK Assen

Secretaris:
H. van Heek  (v)
Vogelkerslaan 15
9401 LM  Assen|
e-mail: secretariaat@hospice-assen.nl

Penningmeester:
M. Bloemsma (m)
Vreebergen 3
9403 ET  Assen

Algemeen lid (bouwzaken):
H.J. Ploegmakers (m)
Dr. Nassaulaan 6
9401 HK Assen

Algemeen lid (zorg- en dienstverlening):
M.B. Hooglugt (v)
Apollopad 38
9401 ZA Assen

Algemeen lid (medische zaken):
F.M. van Soest (m)
Port Natalweg 18
9401 PX  Assen

Algemeen Lid (werkgeverschap)
P.A.M. Nijkrake (m)
Bloemersmaborg 125
9722 WP Groningen

Algemeen lid (vrijwilligerszaken)
J. Tjaden (v)
Tilmaad 6
8431 TT Oosterwolde

Algemeen lid (Stichting Vrienden van):
P.L. Kwast (m)
Drosten 42
9481 GE Vries

Beleid:
Het hospice is een bijna-thuis-huis voor de gasten in de laatste levensfase. Wanneer de verzorging thuis niet meer mogelijk is en het ziekenhuis niet noodzakelijk, biedt het hospice een uitstekend alternatief. De bijdrage voor de kosten van verzorging in het hospice zijn voor de gast € 45.- per dag.  De opname van de gast wordt niet bepaald door en is niet afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de op te nemen gast, maar wordt bepaald door de medische indicatie. Minvermogende gasten kunnen een beroep op het noodfonds minderdraagkrachtigen.

Met de Stichting Vrienden van het Hospice wordt gewerkt aan promotie en fondswerving voor bijdragen aan noden van het hospice.

 

Balans per 31 december 2017

STAAT VAN BATEN EN LASTEN KALNEDERJAAR 2 0 1 8