Vrienden Hospice

Sponsoring, giften en donaties zijn onmisbaar om de huisvesting en verzorging van de gasten te kunnen betalen. Daarom is de Stichting Vrienden van het Hospice Noord- en Midden-Drenthe opgericht. Deze zet zich in voor het werven van fondsen en donateurs. Ook organiseert de Stichting Vrienden acties die geld opbrengen en bekendheid geven aan het hospice. Zo wordt jaarlijks een benefiet-bridgedrive georganiseerd.

Jaarcijfers

jaarrekening 2019
exploitatieoverzicht 2018

Vriend van het hospice
U mag zich vriend van het hospice noemen met een jaarlijkse donatie vanaf 25 euro. De donateurs van de Stichting Vrienden ontvangen viermaal per jaar een nieuwsbrief. Gebruik voor uw aanmelding het aanmeldingsformulier.

Giften

Het hospice is blij met elke gift. U kunt deze overmaken op rekeningnummer NL31 INGB 0004 9171 68 van de Stichting Vrienden. U kunt het hospice gedenken in uw testament of bij een bijzondere gelegenheid als een bruiloft of een jubileum geld inzamelen voor het hospice inzamelen. Particulieren, serviceorganisaties en anderen bedenken regelmatig acties ten bate van het hospice. Ook voor deze giften en schenkingen kan het aanmeldingsformulier worden gebruikt.

ANBI

De Stichting Vrienden staat geregistreerd als zogeheten Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bekijk  hier de ANBI-gegevens.

Belastingvoordeel

Wist u dat de Belastingdienst graag een deel van uw gift betaalt? Als u ons vijf jaar lang steunt met een vast bedrag, is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting. Als u Hospice Het Alteveer tenminste vijf jaar een vast bedrag geeft, noemen we dit een periodieke schenking. U bepaalt zelf hoe hoog dit bedrag is en legt dit schriftelijk vast. Hoe hoger uw schenking, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken.

Uw voordeel
Misschien steunt u ons al jarenlang? Dat kan eenvoudiger, zonder dat het u meer geld kost. U bepaalt zelf hoe hoog uw periodieke gift is: zo kunt u er voor kiezen om zelf van het voordeel te profiteren of het voordeel aan Hospice Het Alteveer te schenken.

Hoe werkt het?
U hoeft voor de periodieke schenking niet meer naar de notaris.

Wat moet U doen?
1) Download de overeenkomst of vraag deze aan via de mail.

2) Vul de onderdelen voor de schenker in, zowel op de overeenkomst voor de schenker als voor de ontvanger en onderteken beide overeenkomsten (indien van toepassing samen met uw partner).

3) Stuur beide overeenkomsten naar het secretariaat van Stichting Vrienden van Hospice Het Alteveer, Drosten 42, 9481 GE Vries.

4) Indien u Hospice Het Alteveer wilt machtigen de periodieke gift automatisch te incasseren, vul dan ook de betalingsvolmacht in, onderteken deze en stuur hem mee. Hiermee kunt u bij de Belastingdienst aantonen dat uw schenking volledig aftrekbaar is.